KPAH 1.5.6v5 - Menu Tiện Ích, Chuyển Map Nhanh, Chạy Nhanh
KPAH 1.5.6v4 - Menu Tiện Ích, Chuyển Map Nhanh, Chạy Nhanh, Auto Tốc Độ
KPAH 1.5.6 - Menu Tiện Ích, Chuyển Map Nhanh, Auto Tốc Độ
KPAH 155v9.2 Tiện Ích, Chuyển Map Nhanh Mới, Tùy Chỉnh Tốc Độ, Fix All Lỗi

Hack KPAH, Hack KPAH 156 Tiện Ích, Hack KPAH 157 Chuyển Map, Hack KPAH 158

Hack KPAH, Hack KPAH 156 Tiện Ích, Hack KPAH 157 Chuyển Map, Hack KPAH 158